Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Documenten

 

Schoolplan 2015-2019 

Schoolgids 2018-2019

Schoolondersteuningsprofiel

Pestprotocol

Voedingsbeleid de Wereldweide

Protocol Internet en Social media

Verslag wetenschap en Technologie - kwto april 2017

Strategisch beleidsplan Stichting Proo 2018-2022

 

Op de website van Stichting Proo, staan de bovenschoolse documenten.

Klachtenregeling Stichting Proo
Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld primair onderwijs Noord Veluwe
Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op scholen Stichting Proo

Klik hier om deze te lezen

 

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.