Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Schoolplan 2019-2023 

Schoolgids 2019-2020

Schoolondersteuningsprofiel

Pestprotocol

Voedingsbeleid de Wereldweide

Protocol Internet en Social media

Verslag wetenschap en Technologie - kwto april 2017

Strategisch beleidsplan Stichting Proo 2018-2022

 

Op de website van Stichting Proo, staan de bovenschoolse documenten.

Klachtenregeling
Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld primair onderwijs Noord Veluwe
Protocol internet & sociale media
Privacystatement
Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op scholen Stichting Proo 

Klik hier om bovenstaande documenten te lezen 

 

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.