Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij en wat doet de MR
De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel een personeelslid als een ouder vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR
Namens de oudergeleding:
Abiël van der Reijd – voorzitter, vader van Floris 

Namens de personeelsgeleding:
Kim Wesselink, secretaris

Contact
Wij zijn te bereiken via het emailadres mr.dewereldweide@stichtingproo.nl maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.