Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Inspiriumschool

Wij leiden onze leerlingen op voor banen die nog niet bestaan.  Met technologie die nog niet is uitgevonden.  Om problemen op te lossen, waarvan we nu nog niet weten dat we ze hebben.
Als Inspirium-school geven wij de digital devices een prominente plaats in het klaslokaal. Wij maken op De Wereldweide gebruik van verschillende devices. Wij hebben grote touchscreens, vaste computers, laptops, mini-laptops en  tablets . Het is erg leuk om te zien dat kinderen voor verschillende opdrachten, verschillende apparaten gebruiken. Zo worden voor het schrijven van stukjes en het maken van posters en platen sneller laptops gepakt en pakken kinderen juist eerder een tablet als zij even snel iets moeten opzoeken.


Het onderwijs op een Inspiriumschool van de Stichting Proo kenmerkt zich door de volgende pijlers:
Het nieuwe leren
Educatief partnerschap
Extended learning

Het nieuwe leren
Op een Inspiriumschool krijgen de leerlingen onderwijs dat eigentijds is en uitdaagt, dat recht doet aan de eigen talentontwikkeling en dat hen ondersteunt om later succesvol te kunnen leren, leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.

Inzet van ICT hierbij maakt het onderwijs persoonlijker door beter aan te sluiten op de individuele behoeften van leerlingen. Hierdoor ontstaan vormen van differentiatie en samenwerken die we tot op heden niet kennen of die aan het begin van hun ontwikkeling staan. Dit biedt enorme kansen voor de talentontwikkeling van de leerlingen en maakt het onderwijs rijker en actueler.

Het nieuwe leren gaat uit van deze eigen behoeften van de leerling, daarbij begeleid door de leerkracht. De leerling stelt in overleg met de leerkracht voor een bepaalde periode eigen leerdoelen en maakt daarvoor een planning. De leerkracht is hierbij de coach van de leerling.

Educatief partnerschap
Ouders worden actief bij het leerproces van hun kind(eren) betrokken om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daarvoor gaan leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.

Dit gebeurt vanuit het besef dat zowel ouders als school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen en hierin een gezamenlijk belang hebben en vanuit de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken in de opvoeding en begeleiding van kinderen dan ieder op zich.

Extended learning
Door slimme inzet van ICT ontstaat meer flexibiliteit: het leren kan meer plaats- en tijdsonafhankelijk ondersteund en gevolgd worden. Het onderwijs op een Inspiriumschool is zo ingericht, dat het leren ook buiten de schooltijden en –muren door kan gaan en dat formeel en informeel leren met elkaar vervlochten kunnen worden. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, plannen, taak verdelen, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en communiceren.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.