Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Kanjertraining

Uiteraard zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat. Goed toezicht op de leerlingen in en buiten de school en het creëren van een goede sfeer van respect en samenwerking staan hierbij centraal. Ook pesten nemen wij uiterst serieus. 

Helaas komt pesten op elke school voor, ook bij ons. Daarom is pesten in elke groep regelmatig onderwerp van gesprek. Wij werken met het anti-pestprogramma Kanjertraining.

Wij hebben een veiligheidsprotocol en we besteden actief aandacht aan het opstellen van gedragsregels. Het protocol beschrijft hoe we op school omgaan met pesten. Het helpt kinderen en volwassenen elkaar aan te spreken op ongewenst (pest)gedrag. Bij overtreding van de regels gaan we in gesprek en indien nodig worden er gedrag corrigerende maatregelen getroffen.

Merkt of hoort u thuis dat uw kind gepest wordt? Neemt u dan contact met ons op. We doen er (o.a. volgens het stappenplan) alles aan om het pesten te stoppen en uw kind weer met plezier naar onze school te laten gaan.


School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.