Maak

kennis met

onze school

Proef de sfeer!

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school! Basisschool De Wereldweide is de enige openbare basisschool in Wezep. Het is een kleine, maar groeiende, persoonlijke school, waar Daltononderwijs wordt gegeven.

Wij hebben alles onder één dak: van peuterspeelzaal tot buitenschoolse opvang. Wij nodigen u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven. U kunt gewoon binnen lopen, maar het liefst willen we de tijd nemen om u alles goed te kunnen laten zien en te vertellen over onze school. U kunt daarvoor een afspraak maken met Frits Hilbrink 038-3761855.   Bij ons is het iedere dag "Open dag".

De Wereldweide in vogelvlucht

- Daltononderwijs
- Kanjertraining
- Openbare identiteit
- Showcase school
- Early bird school, Engels vanaf groep 1
- Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstles vanaf groep 3
- Persoonlijke aandacht voor elk kind
- Alles onder één dak (van peuterspeelzaal tot bso)
- Extra uitdaging voor hoog- en meerbegaafde kinderen
- Extra hulp voor kinderen met zorgvragen
- Toekomstgericht Inspiriumonderwijs
- Goede sfeer - Veilige omgeving
- Prettige samenwerking met ouders

Tot ziens op Daltonschool De Wereldweide!

Aanmelden

Enthousiast geworden! Dan kunt u hier uw kind aanmelden ... 

Medezeggenschapsraad

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid van de school... 

Bijna naar school

Wat ga je allemaal doen als je in groep 1 komt...  

Ouderraad

De OR helpt en organiseert diverse activiteiten...