Zelfs Microsoft

is trots

op ons!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdek Dalton Kindcentrum De Wereldweide

De Wereldweide is een Dalton Kindcentrum in Wezep. Leerlingen leren hier, net als op andere scholen, spelling, rekenen en andere schoolvakken. Als Daltonschool leren we kinderen op meerdere vlakken groeien. Wij werken met een continurooster en de ouderbetrokkenheid is zeer groot.
We zijn gericht op de wijde wereld en vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen oriënteren op die wereld. Zowel op deze gedachte als op onderstaande gedachten is de naam "De Wereldweide" gestoeld.
 
Wereld:
- brede blik
- naar buiten gericht
- ieder mens is gelijkwaardig
- we gaan uit van de rechten van het kind

Weide:
- grond waarop iets tot bloei komt
- speelweide
- stukje cultuur
- is altijd omheind, dus veilig
- stukje van Wezep: Wezep betekent 'Weidebeek"
 
Dalton Kindcentrum De Wereldweide is voortdurend in ontwikkeling is. Sinds 2018 biedt de school ook peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang aan in een eigen lokaal. In 2021/2022 heeft het kindcentrum een interne verbouwing ondergaan om te voldoen aan de eisen van een Dalton Kindcentrum. Het team bestaat uit gedreven en deskundige onderwijskrachten en pedagogische medewerkers, die samen zorgen voor een leerzame, veilige en vertrouwde omgeving voor elk kind. Op deze website kunt u meer lezen over de visie en de kernwaarden van het Dalton Kindcentrum.  

De Wereldweide heeft het Vignet Gezonde School behaald!

De Wereldweide heeft het Vignet Gezonde School behaald!


Onze school heeft het vignet “Gezonde School” behaald.....
 

 

 

 

lees meer