Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en Oudercommissie

Wie zijn wij en wat doet de MR
De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel een personeelslid als een ouder vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR
Namens de oudergeleding:
Raymond van Weeghel – voorzitter, vader van Marit

Namens de personeelsgeleding:
Kim Wesselink, secretaris

Contact
Wij zijn te bereiken via het emailadres mr.dewereldweide@stichtingproo.nl maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

De Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

Wij helpen de school mee met het regelen en financieren van allerlei activiteiten. Zo organiseren wij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de feestavond aan het einde van het jaar. Naast de grote evenementen helpen we ook met andere bijzondere activiteiten, zoals de Avond4daagse, Koningsdag, Pasen, Pannenkoekendag en dragen we ons steentje bij met het versieren van de school met de wisseling van seizoenen. Met de inkomsten, van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage, wordt ook de schoolreis en het kamp betaald en heeft de ouderraad, door de afgelopen jaren flink te sparen, een speeltoestel voor het nieuwe schoolplein kunnen financieren.

Wie zijn wij?

- Marjolein den Uijl: Marjolein is de moeder van Joe (groep 6) en James (groep 4)

- Jack van Honschoten: Jack is de vader van Jersey (groep 5)

- Susanne Kragt: Susanne is de moeder van Aron (groep 5), Jesse (groep 3) en Simon (peutergroep)

- Nog op zoek naar nieuwe leden.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.