Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Daltonschool

 

De kernwaarden van Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid/vrijheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie. Specifiek gericht op de schoolontwikkeling is er nog een zesde kernwaarde: borging.

Leren samenwerken
Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren ze dat zij elkaar kunnen helpen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

Zelf problemen leren oplossen
Op een Daltonschool leert en werkt uw kind op een actieve en doelgerichte manier. Tijdens het leerproces kan er hulp gezocht worden zodra uw kind dit nodig vindt. Zo stimuleren we het probleemoplossend denken van leerlingen.

Eigen initiatief durven nemen
Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Uw kind leert zelf initiatief te nemen en krijgt ruimte om naar eigen inzicht te werken.

Jezelf leren kennen
Leerlingen leren in te schatten wat de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd van opdrachten is. Dit wordt achteraf besproken en vergeleken met de werkelijkheid. Zo leert uw kind op zichzelf te reflecteren.

Eigen verantwoordelijkheid hebben
Het Daltononderwijs gelooft dat het onderwijs effectiever wordt als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Dit idee passen we in al onze lessen toe.

Het geleerde vasthouden
De zesde waarde van het Daltononderwijs is 'borging'. Daarmee zorgen we ervoor dat het geleerde blijft hangen en dat leerlingen steeds een stapje verder kunnen bouwen op wat ze al weten.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.