Goed om

te weten over

onze school

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Early Birdschool

Engels in alle groepen

Alle kinderen bij ons op school krijgen Engels aangeboden vanaf groep 1. Jonge kinderen leren een vreemde taal snel en met veel plezier. De kinderen leren de taal spelenderwijs en intrinsiek. Engels wordt bij ons op school geïntegreerd aangeboden door de thema’s ook toe te passen bij andere vakken (CLILL). De kinderen krijgen de lessen en thema’s aangeboden vanuit de methodes Early Birth en Groove me. Naast deze lessen maken wij ook gebruik van Minecraft en Words en Birds. De domeinen die wij tijdens onze Engelse lessen aanbieden zijn bij ons opgedeeld in drie niveaus, namelijk:

- Niveau 1: luisteren/begrijpen en interactie;

- Niveau 2: luisteren/begrijpen, interactie, lezen/begrijpen;

- Niveau 3: luisteren/begrijpen, interactie, lezen/begrijpen, schrijven.

Naast luister- en spreekvaardigheden worden lees- en schrijfvaardigheden ook steeds belangrijker. De leerkrachten bij ons op school hebben daarom ook allemaal de cursus Classroom English afgerond. Wij willen door het aanbieden van Engels vanaf groep 1, leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden meegeven, waardoor zij in staat zijn effectief te communiceren in onze steeds internationaler wordende wereld.

Internationalisering

Wij zijn naast een Early Birth school ook een Microsoft Showcase school. Wij maken regelmatig gebruik van digitale wegen om de Engelse taal te stimuleren. In de onderbouw maken wij gebruik van E-Twinning. Dit om internationale samenwerkingsprojecten te organiseren met andere scholen in verschillende landen. In de bovenbouw maken wij gebruik van Mystery Skype, Talking about… en Conversation Call. De kinderen leren door deze vormen nieuwe culturen kennen en raken vertrouwd met het gebruik van de Engelse taal. Deze internationalisering stimuleren wij ook om de horizon van de kinderen te verbreden, kennis uit te wisselen en om taal- en digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.